Ładowanie
Wydaj książkę

Warszawska Firma Wydawnicza – zgłoszenie propozycji wydawniczej

Zapraszamy wszystkich Autorów i Autorki do nadsyłania swoich propozycji wydawniczych — chętnie odpowiemy na każdą z nich. Możemy obiecać, że do każdego przesłanego nam tekstu podejdziemy z uwagą, starając się nakreślić możliwą ścieżkę wydania. Oferujemy Państwu usługę druku na życzenie — jesteśmy w stanie szybko, kompetentnie i niedrogo wprowadzić dany utwór na rynek wydawniczy. Podejmujemy się także opracowywania publikacji, które nie mają być przeznaczone do sprzedaży.

Propozycje wydawnicze prosimy kierować na adres Działu Redakcji: redakcja@wfw.com.pl. Do załączonych pełnych tekstów (bo na podstawie fragmentów nie sposób określić kosztów wydania), najlepiej w formacie DOC. lub PDF., prosimy dodać streszczenie całości, kilka słów o sobie, dane kontaktowe, a także wykaz wcześniejszych publikacji lub informację, że nadesłany tekst to Państwa literacki debiut. Mogą także skorzystać Państwo z formularza zgłoszeniowego obecnego na stronie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wydaj książkę – etapy prac wydawniczych

Co prawda każda książka jest inna, lecz w standardowym procesie wydawniczym wyodrębnić można trzy główne kroki.

Krok 1: Określenie parametrów wydania (format książki, rodzaj papieru, uszlachetnienia oprawy, zakres opracowania redakcyjnego i graficznego, obecność ilustracji, liczba stron kolorowych, wielkość pierwszego nakładu itp.), przygotowanie nieodpłatnego kosztorysu wydania publikacji oraz podpisanie umowy licencyjnej.

Krok 2: Tekst zostaje skierowany do opracowania redakcyjnego i graficznego. Najpierw zostaje więc poddany redakcji, wykonywanej przez redaktora merytorycznego, a następnie korekcie językowej.

Później przechodzi etap łamania i składu, w międzyczasie powstaje także projekt okładki. Na końcu przeprowadza się redakcję techniczną, która eliminuje ostatnie niedociągnięcia. Co istotne, autor akceptuje każdy z etapów pracy, ma więc możliwość zgłaszania wszelkich sugestii. Po ostatecznym zatwierdzeniu przez Autora utwór otrzymuje nr ISBN i kierowany jest do drukarni.

Krok 3: Dystrybucja i promocja
— Autor otrzymuje określoną przez siebie pulę egzemplarzy do dowolnego dysponowania, zaś pozostałe książki kierowane są do ogólnopolskiej sprzedaży stacjonarnej i internetowej (włączając wersję elektroniczną utworu, czyli e-book). Zawsze można je również nabyć bezpośrednio na stronie wydawnictwa.

Druk na życzenie — na czym to polega?

W myśl tej formuły Autor finansuje lub współfinansuje wydanie swojej książki. Dlaczego? Całość kosztów wydania książki — redakcja, korekta, projekt okładki, skład i łamanie, druk, dystrybucja, promocja — to kilka, kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie wszyscy wiedzą, że łączna marża dystrybutorów (hurtowników) i detalistów (księgarni) to co najmniej 54% ceny okładkowej książki (w dodatku hurtownicy rozliczają się z wydawcami dopiero kilka miesięcy od chwili sprzedaży danego egzemplarza). Jeśli jakaś książka kosztuje w księgarni 30 zł i w trakcie kilku miesięcy sprzedaje się w nakładzie 200 egzemplarzy, to oznacza dla wydawnictwa przychód niecałych 3000 zł – z czego należą się też tantiemy dla Autora – przy wspomnianych kosztach opracowania i druku na poziomie kilku lub kilkunastu tysięcy. Właśnie dlatego opieramy się na dofinansowaniach zewnętrznych.

Zdarza się oczywiście, że jakaś książka poradzi sobie nad wyraz dobrze i sprzeda się w większym nakładzie. Nie są to jednak sytuacje zbyt częste. Wiele firm wydawniczych kusi autorów obietnicami zarobienia większych pieniędzy na wydaniu książki, rzekomo poprzez samo zapewnienie ogólnopolskiej dystrybucji – to obietnice bez pokrycia, bo sama obecność danego tytułu w katalogu księgarni nie sprawi przecież, że ktokolwiek tę książkę kupi.

Obecnie w Polsce blisko 95% książek sprzedaje się w bardzo niskich nakładach (niezależnie od ich poziomu merytorycznego), z samego pisania utrzymuje się może kilkadziesiąt osób w skali kraju. Większość autorów samodzielnie pokrywa koszty wydania swojej książki – a więc nie tylko nie zarabia na swojej twórczości, ale wręcz do niej dokłada. Czasem książki prawdziwie wybitnie znajdują nie więcej niż 300 czytelników, a o bestsellerze mówi się już w przypadku 5000 egzemplarzy. Oczywiście nie chcemy Państwu podcinać skrzydeł, taki jest po prostu wstępny zarys realiów wydawniczych. Wciąż warto pisać, ale raczej w ramach realizacji swoich zainteresowań niż z nastawieniem na komercyjny sukces.

Tym niemniej w obrębie formuły druku na życzenie jesteśmy w stanie zaoferować Państwu wyższe tantiemy niż w tradycyjnych wydawnictwach — co najmniej 13% ceny okładkowej książki. Jeśli zatem Państwa książka stanie się bestsellerem, mogą Państwo liczyć na godne wynagrodzenie.

Model druku na zlecenie pozwala ponadto posługiwać się umową licencyjną (niewyłączną), a nie umową o przeniesieniu majątkowych praw autorskich. Nie tracą więc Państwo prawa do swobodnego rozporządzania swoim dziełem. W każdej chwili mogą je Państwo rozpowszechniać w dowolny sposób, wydać za granicą lub w innym wydawnictwie.

Zasady przyjmowania książki do druku

Warszawska Firma Wydawnicza nie stosuje ograniczeń pod względem tematyki czy gatunku nadsyłanych tekstów. Przyjmujemy powieści, poezję, dramaty, prace naukowe czy książki dla dzieci. Przyjmujemy również teksty, które docelowo mają być dystrybuowane tylko w formie e-booków.

Nie przyjmujemy tekstów rażąco niepoprawnych pod względem stylistycznym, ortograficznym lub merytorycznym, oraz propagujących treści niezgodne z polskim prawem, np. mowę nienawiści, czy naruszające dobra osobiste osób trzecich.

Wymagamy dostarczenia całości tekstu do oceny. Tekst powinien być przygotowany w jednym pliku, jako dokument Word, Open Office lub plik PDF. Wydawnictwo zawsze wysyła (w terminie do 7 dni) wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie danego zgłoszenia.

Czas oczekiwania na weryfikację zależy od liczby propozycji aktualnie nadesłanych i ich objętości, prosimy zatem o wyrozumiałość. Niezależnie od tego, czy tekst został przyjęty, czy odrzucony, w krótkim okresie poinformujemy Państwa o podjętej decyzji.

Koszt wydania książki

Ile kosztuje wydanie własnej książki? Nie posiadamy sztywnego cennika, bo książka nie jest zwykłym towarem. Każdy tekst poddany jest indywidualnej ocenie, więc i koszty zawsze są inne. Zazwyczaj potrzebujemy dofinansowania na poziomie od około 4000 zł (w przypadku książki o skromnej objętości i nieskomplikowanej formie) wzwyż.

Na całość kosztów wydania książki składają się takie elementy procesu wydawniczego jak: redakcja merytoryczna i techniczna, korekta, skład i łamanie, projekt okładki, druk. Przygotowanie każdej publikacji to zatem wspólny wysiłek co najmniej kilku osób, z których każda powinna otrzymać satysfakcjonujące wynagrodzenie.

Umowa oraz honorarium autorskie

Po pozytywnym rozpatrzeniu propozycji wydawniczej ustalamy z Państwem szczegóły dotyczące specyfikacji książki oraz ostatecznego kosztu wydania; następnie podpisujemy umowę licencyjną. Warszawska Firma Wydawnicza proponuje licencję niewyłączną — autorskie prawa majątkowe pozostają więc przy Autorze.

Każdemu Autorowi proponujemy honorarium w wysokości co najmniej 13% od ceny okładkowej wydania papierowego oraz co najmniej 25% od ceny brutto każdego sprzedanego e-booka. Na proporcje honorariów wpływ mają m.in. koszty druku pojedynczego egzemplarza oraz ustalona wysokość ceny okładkowej.

Opracowanie redakcyjne, graficzne oraz druk

Dysponujemy zespołem doświadczonych redaktorów, korektorów, grafików i specjalistów od druku. Autor na każdym etapie opracowania tekstu ma możliwość przedyskutowania proponowanych rozwiązań. Wydanie książki, tj. cały proces wydawniczy, trwa zwykle od 14 do 18 tygodni.

Książki drukujemy w wybranych drukarniach offsetowych i cyfrowych, we wszelkich dostępnych formatach i rodzajach papieru. Najczęściej stosowane formaty książek to A5 (148 x 210 mm) i B5 (176 x 250 mm), przy oprawie miękkiej, klejonej oraz papierze bloku o gramaturze od 80 g wzwyż.

Dystrybucja i promocja książek

Wszystkie tytuły dostępne są w ciągłej sprzedaży w księgarni na stronie wydawnictwa. Głównym kanałem dystrybucji są jednak oczywiście ogólnopolscy dystrybutorzy (którzy przekazują książki do księgarni stacjonarnych i internetowych w całym kraju, włączając Empik, zainteresowanych danym tytułem). M.in.: Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw „Azymut”, Firma Księgarska Olesiejuk, Kolporter, Ateneum, Firma Księgarska Wiesława Juszczaka.

Dystrybucją publikacji w formie elektronicznej, czyli e-booków, zajmuje się firma Publio.pl.

Jeśli chodzi o strategię i sposoby promocji – różnią się one w zależności od gatunku i tematyki książki. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na podstronie Jak promujemy.

Dodruki i raporty rozliczeniowe

Przez cały okres obowiązywania licencji wszelkie dodruki wydawnictwo realizuje na własny koszt i tym też różni się nasza oferta od konkurencyjnych. WFW nie tylko pokrywa koszt egzemplarzy przeznaczonych do sprzedaży, obowiązkowych dla Bibliotek Narodowych i uniwersyteckich czy egzemplarzy recenzenckich, ale także finansuje dodruki. Jeśli w trakcie ustalonego w umowie okresu udzielenia licencji wyczerpią się nasze stany magazynowe – a na książkę są chętni – dodruki realizujemy własnym sumptem.

Zasada jest tu prosta: podobnie jak nasi autorzy, zarabiamy na każdym sprzedanym egzemplarzu, więc jego dostępność leży w naszym interesie. Jednocześnie przez cały okres współpracy Autor ma prawo do zakupu (z przeznaczeniem na przykład na spotkania autorskie) dowolnej puli swojego tytułu z 50% rabatem od ceny okładkowej. Informację o wydrukowanym nakładzie pierwodruków i dodruków, liczbie książek na stanie magazynowym, danych sprzedażowych (wraz z danymi faktur i ich terminami) i należnym z tego tytułu honorarium Autor otrzymuje co pół roku w raporcie rozliczeniowym.

Ta strona używa plików cookies.
Dowiedz się więcej o polityce plików cookies klikając tutaj