Ładowanie

Regulamin

§1. Podmiot prowadzący Księgarnię

1. Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.wfw.com.pl, zwana dalej Księgarnią, prowadzona jest przez Warszawską Firmę Wydawniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11/5 lok.19, nr NIP 525-24-35-852, nr Regon 141532101.

§2. Pojęcia: Gość, Zamawiający

1. Użytkownikami Księgarni są: Goście i Zamawiający.
2. Gość, to osoba, która połączyła się z niniejszą Księgarnią, ale nie skorzystała z rejestracji Zamawiającego, bądź też skorzystała z niej, lecz nie zalogowała się podczas korzystania z Księgarni, lub zalogowała się ale nie dokonała zamówienia.
3. Zamawiającym jest osoba, która łącząc się z Księgarnią zarejestrowała się i korzysta ze swojego profilu Zamawiającego oraz posiada własny identyfikator.

§3. Zasady rejestracji

1. Rejestracja na stronie Księgarni jest równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
2. W celu rejestracji należy podać następujące informacje:

a) imię
b) nazwisko
c) adres
d) kod pocztowy
e) miejscowość
f) adres e-mail
g) telefon kontaktowy

3. Osoba rejestrująca się jako Zamawiający wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz 926 z późn. zm.) w celu realizacji zamówienia.
4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ww. ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
5. Osoba rejestrująca się jako Zamawiający składa oświadczenie, iż podane przez niego dane wymagane podczas rejestracji:

a) są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
b) nie łamią ani nie naruszają obowiązującego prawa polskiego, europejskiego, ani międzynarodowego;
c) nie zawierają treści pornograficznych oraz obraźliwych na tle religijnym, rasowym i innym, oraz nie obrażają mniejszości społecznych lub narodowych;
d) nie naruszają praw osób trzecich, praw do znaków handlowych, znaków towarowych, tajemnic handlowych, ani dóbr osobistych.

§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Księgarnia prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Księgarnia zamieszcza na stronie www.wfw.com.pl.
2. Zamówienia od Zamawiających są przyjmowane na stronie www.wfw.com.pl. Natychmiast po złożeniu zamówienia Zamawiający dostaje e-mailem potwierdzenie złożenia zamówienia. Przyjęcie do realizacji zamówienia:

a) w przypadku składanego zamówienia po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze lub przelewem - rozpoczyna się po tym, jak do Księgarni dotrze od Zamawiającego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Zamawiający jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia;
b) realizacja każdego kolejnego zamówienia, płatnego przy odbiorze lub przelewem, rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Księgarnię, o czym Zamawiający jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia;
c) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty;
d) zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Księgarni. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia);
e) w przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Księgarnia zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany osobnym e-mailem;
f) do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży;
g) do zamówienia wystawiana jest faktura VAT na wyraźne żądanie Zamawiającego. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki;
h) Zamawiający może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem ksiegarnia@wfw.com.pl lub telefonicznie pod numery zamieszczone na stronie www.wfw.com.pl.

§5. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Księgarni, wprowadzania nowych towarów do oferty Księgarni, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Księgarni bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, oferty lub warunków akcji promocyjnych.
4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Zamawiającego i określony w zamówieniu sposób.
5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiona jest w trakcie dokonywania zamówienia po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.


§6. Czas realizacji zamówienia

1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów z Księgarni, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
3. Sposoby i czas dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

a) Poczta Polska, przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy: 2 dni robocze;
b) kurier, przewidywany czas dostawy: 1 dzień roboczy;
c) odbiór osobisty w przy ul. Ratuszowej 11/5 lok. 19 w Warszawie, przewidywany czas dostawy: 1 dzień roboczy.

4. Sposoby i czas dostawy na terytorium Unii Europejskiej:

a) Poczta Polska, przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy: 10 dni roboczych;
b) kurier, przewidywany czas dostawy: 2-5 dni roboczych.

5. Sposoby i czas dostawy na terytorium poza Unią Europejską:

a) Poczta Polska, przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy: 2-6 tygodni;
b) Poczta Polska, przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy: 1-2 tygodnie;
c) Poczta Polska, przesyłka kurierska Pocztex, przewidywany czas dostawy: 2-4 dni robocze.

6. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Zamawiającego.

§7. Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

a) gotówką w przypadku dostarczania zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej,
b) kartą kredytową,
c) przelewem bankowym w systemie PayU.

2. Towary z dostawą poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą być opłacane tylko kartą kredytową lub przelewem bankowym w systemie PayU.
3. Zamawiający nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

§ 8. Reklamacje.

1. Wszystkie towary dostępne w Księgarni pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Księgarni w ciągu 2 lat od daty doręczenia przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodność dostarczonych towarów z umową, zawiadomi Księgarnię o stwierdzonej niezgodności.
3. W takim przypadku Zamawiający powinien odesłać towar przesyłką pocztową pod adresem Księgarni:
Warszawska Firma Wydawnicza Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11/5 lok. 19
03-450 Warszawa
4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową z wypełnioną na jej odwrocie częścią "reklamacja".
5. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Księgarnię przesyłki z reklamowanym towarem.
7. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Księgarnia zwróci Zamawiającemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Księgarni towary do wyboru.
8. Jeśli reklamacja będzie wynikać z winy Księgarni zwrotowi podlegają także koszty przesyłki.
9. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Księgarni, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Zamawiającego.

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiający będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Księgarni w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy kupiony towar, za wyjątkiem rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audialnych, wizualnych i zapisanych na nośnikach programów komputerowych.
2. Zamawiający może dokonać zwrotu zakupionych towarów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranego towaru w stanie niepogorszonym. Zwracany towar należy odesłać  razem z otrzymaną wraz z nim fakturą.
3. Księgarnia gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Zamawiającego lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Nie zwracamy natomiast kosztu dostawy i odesłania przesyłki. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Warszawską Firmą Wydawniczą s.c.. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr 141, poz. 1176) i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2003 r . nr 119, poz. 1117) .
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.07.2012 r.
4. W przypadku dokonania przez Księgarnię zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


Ta strona używa plików cookies.
Dowiedz się więcej o polityce plików cookies klikając tutaj